Now Playing

Friday, Jan 28

Australian Open

PPV1 10:00am 2022 Australian Open Tennis

ESPN US 10:30am 2022 Australian Open Tennis

China CBA Basketball

Deportes 14 11:00am Sichuan@Jiangsu Dragons/3:00pm Fujian@Tianjin/8:00pm Zhejiang Guangsha@Bejing Royals

Deportes 15 11:00am Xinjiang@Jilin/3:30pm Shanxi Zhongyu@Shandong/7:35pm Guangdong@Shanghai

Australia NBL Basketball

Deportes 10 4:30pm Tasmania Jackjumpers@Adelaide

South Korea KBL Basketball

Deportes 16 6:00pm Mobis Phoebus@KCC Egis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s